Jaarverslag 2015 – S.V. Hercules ‘03

We zijn het jaar 2015 ingegaan met een paar nieuwe bestuursleden. Ook gedurende het jaar zijn er bestuursleden teruggetreden en gelukkig waren er weer andere vrijwilligers bereid de lege plekken op te vullen. Na de laatste bestuursvergadering moest de vereniging verder zonder voorzitter. Gelukkig heeft Rob Kuijpers aangeboden voorlopig als interim voorzitter zitting te nemen tot deze ledenvergadering.

Leiding:
Wat betreft de leiding zijn de trainers nog steeds zeer gemotiveerd en dat is in de resultaten terug te zien. Eliane Lormans en Loes Clabbers zijn bezig met hun diploma gymnastiek leider 3 en zullen binnenkort klaar zijn met hun opleiding. Glenda Classen heeft aangegeven te stoppen met lesgeven en daarmee is haar dansgroep helaas komen te vervallen. De leden hebben aangegeven ook te willen stoppen samen met Glenda. Een gemis wat ook de organisatie van het Sportgala trof, waar Glenda met haar groep jaarlijks een dansdemonstratie gaf. Ook Sylvia Cremers heeft aangegeven te willen stoppen met lesgeven, maar zij blijft nog aan totdat er vervanging is. Wat betreft het opleiden van nieuwe leiding zijn er ook voor het komende jaar weer niveau 3 opleidingen gepland voor een aantal kaderleden.

Monique Sparidaans is momenteel met zwangerschapsverlof en mogen we feliciteren met een prachtige dochter.

Bestuur:
In het bestuur hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Rob Kuijpers is interim voorzitter als vervanging voor Wim Niessen. Monique Wijnhoven heeft haar functie als ledenadministratie en activiteitencommissie neergelegd. Deze functie is inmiddels overgenomen door Hetty Hendriks. Bij de ledenadministratie wordt ze ondersteunt door Danielle Lormans en bij de activiteitencommissie zijn Eveline Boersman en Patty Smeets inmiddels toegetreden.

Disciplines/ledenadministratie:
Het ledenaantal is een aantal jaren dalende geweest maar inmiddels weer groeiende. Het aantal leden is momenteel 286. We zien een groei in vrijwel alle disciplines maar vooral de freerun springt eruit. En natuurlijk hebben we een nieuwe tak van sport: de G sport.
Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een jazzdance groep te beginnen.
We zijn door de gemeente en IKS benaderd met het verzoek of we een les voor de Gehandicapten sport konden verzorgen. In november zijn we een pilot begonnen met de G-sport “bewegen op muziek”. Dit was erg succesvol en inmiddels loopt deze groep met Annemiek Cremers als leiding. De meeste deelnemers komen van de PSW .
Ook het freerun loopt erg goed. Dor de padexpress uren waren er zoveel nieuwe belangstellenden dat we een extra freerunles hebben ingepland die gegeven wordt door Tim Berrevoets.
De recreatie gymnastiek is teruggebracht naar een uur per leeftijdscategorie en loopt ook goed.
We merken dat de selectiegroepen turnen steeds beter presteren. We hebben meer turnsters in de hoogste divisies en zij presteren goed op regionaal en nationaal niveau. Dat blijft niet onopgemerkt en meer leden van andere verenigingen komen bij Hercules trainen.
Ook de groep jongensturnen wordt groter en gaat heel goed. De groep is blij met de turnpakken.
De kleutergroep is verplaatst naar een ander uur in de hoop meer kleuters te trekken. Een instuif heeft al wat meer leden opgeleverd, maar de groep mag nog groeien.
De groepen ouder en kind gym en aerobic /gymnastiek blijven stabiel en doen het prima.

Sportgala en prestaties:
In 2015 hebben de turnsters maar liefst 144 medailles weten te behalen, waarvan 68 goud, 42 zilver en 36 brons. Hiermee is de score van vorig jaar weer ruim overschreden. Wederom zijn alle teams kampioen geworden bij de Limburgse competitiefinale. Ons team bij het bondskampioenschap teams in supplement D is zelfs Nederlands kampioen geworden. Robin Niessen en Megan Huijsing zijn Nederlands kampioen geworden in de 3de divisie junior en jeugd 1 N4. Isolde van Knippenberg, Jaimy Claessens, Mara Hoezen, Amy van Broekhoven , Faye Neuray en Joy Smeets mochten zich Limburgs kampioen noemen. Zoe Kuijpers en Joy Smeets wisten goud te behalen bij de districtsfinale.

KNGU
Afgelopen maanden zijn alle gymnastiekverenigingen op de hoogte gebracht van de financiële situatie waarin de KNGU verkeert. De KNGU heeft een begrotingstekort van 2 miljoen. Het eerste voorstel om de jaarlijkse bondscontributie drastisch te verhogen is aangepast nadat vrijwel alle verenigingen protest hebben aangetekend. Uiteindelijk is besloten het KNGU lidmaatschap te verhogen met € 4,50 per lid per jaar en gaat de KNGU 30% aan kosten bezuinigen binnen de organisatie.
Om de kosten die deze verhoging met zich meebrengt te kunnen dekken heeft het bestuur besloten de contributie te verhogen. Voor het eerst in 4 jaar zal de contributie verhoogd worden.

Actie-en sponsorcommissie/Activiteitencommissie:
Niet alleen het KNGU heeft te kampen met teruglopende inkomsten. Dat geldt ook voor onze vereniging. De subsidie wordt minder, de kosten voor o.a. leiding en materialen hoger. Pogingen van het bestuur om de verenigingskas aan te vullen door middel van acties hebben niet het gewenste resultaat door het gebrek aan deelname van een groot deel van leden en ouders. Eigenlijk is het altijd hetzelfde kleine groepje mensen waar de vereniging op kan rekenen. Maar dit is niet voldoende om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.
Er zijn dit jaar verschillende acties opgezet om voldoende inkomsten te genereren. De flessenactie is hier een voorbeeld van. Deze actie heeft ondanks het feit dat maar weinig leden zich aangemeld hebben toch nog bijna € 1300 opgeleverd. De Grote Clubactie leverde € 1326,51 euro op en dat is een hele prestatie omdat er maar 50 boekjes ingeleverd zijn dit jaar. Een leuke bijkomstigheid was dat de sponsor van de Grote Clubactie, Intersport Megastore, kortingsbonnen ter beschikking heeft gesteld, waardoor we de deelnemers en onze vrijwilligers konden belonen voor hun inzet.
De activiteitencommissie heeft dit jaar wederom gezorgd voor een leuke sinterklaasactiviteit en natuurlijk werden de kleintjes ook met Pasen niet vergeten.

Sponsoring:
Om onze vereniging financieel gezond te houden blijven we op zoek naar mogelijkheden om de verenigingskas aan te vullen. Behalve de tijdelijke acties is daarvoor sponsoring ook een mogelijkheid.
Dit jaar heeft het bestuur een opzet gemaakt voor een sponsorplan. Een sponsorplan dat kan worden aangeboden aan potentiële sponsors. De potentiële sponsors kunnen kiezen tussen verschillende pakketten. Rob Kuijpers, Hetty Hendriks en Math Stinges vormen de sponsorcommissie. Mocht u bedrijven of personen weten die belangstelling zouden kunnen hebben voor het sponsorplan dan kunt u een van hen benaderen. U kunt het sponsorplan terug vinden op de website.

Website/Facebook
De website is wel up to date gemaakt maar kan niet goed door de vereniging worden onderhouden omdat dit uitbesteed is aan derden. Dit gaat niet tot volle tevredenheid en we zijn dan ook voornemens dit te veranderen.
Facebook wordt wel goed en veel gebruikt, alle resultaten van wedstrijden, acties etc. is daarop terug te vinden.
Nieuw dit jaar is de Nieuwsbrief. Deze is nu 3 keer uitgegeven. De bedoeling is op dit moment 4 keer per jaar, misschien meer als er voldoende nieuws is. Pia Hoezen maakt de nieuwsbrief. Iedereen die een interessant onderwerp heeft voor de nieuwsbrief kan een berichtje sturen naar piahoezen@home.nl.

Beheer sporthal:
Einde van 2016 verloopt de contractperiode met Optisport. De Stichting Beheer Binnensport bestaat uit vertegenwoordigers van alle verenigingen en de gemeente om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Inmiddels is besloten het contract met Optisport te beëindigen. De verenigingen hebben besloten te bekijken of het mogelijk is het beheer van de sporthal zelf te doen.
Dit jaar is de sporthal de Schans gebruikt om tijdelijk Syrische vluchtelingen op te vangen. Onze hal is afgesloten gebleven en daardoor konden we alweer snel gebruik maken van onze turnhal.

Beheer en technische commissie
We hebben tot nu toe alle materialen die vervangen diende te worden kunnen vervangen. Dat geldt niet voor de turnvloer die hard aan vervanging toe is. De vervangingskosten zijn € 25.000,- . Hiervoor zijn inmiddels al een paar acties gevoerd en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de gemeente. We hopen de vloer toch zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van een nieuwe turnvloer.
Het onderhoud en de schoonmaak van de turnhal kan gelukkig nog steeds worden gerealiseerd met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, maar extra handen kunnen we nog altijd gebruiken.
De nieuwe bergruimte is gerealiseerd. We mogen gebruik maken van het scheidsrechtershok aan het begin van de gang en van een ruimte onder de tribunes. Helaas hebben we nog steeds geen sleutel ontvangen van de ruimte waardoor het nog niet in gebruik is genomen.
Natuurlijk willen we iedereen die dit jaar op enige manier een bijdrage geleverd heeft weer heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Zonder inzet van vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Ook dit jaar zullen we weer een beroep op jullie doen, voor acties maar ook voor de wedstrijd die we op 18 en 19 maart 2017 zullen organiseren. Hier hebben we heel veel vrijwilligers voor nodig. We hopen dat we een beroep op u mogen doen.

Klik hier om het Jaarverslag in PDF te bekijken en te downloaden