Opzeggen

Opzegformulier

  Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient aan de betalingsverplichtingen van het lid te zijn voldaan.

  Bij het aangaan van het lidmaatschap bent u akkoord gegaan met de volgende voorwaarden: “De opzegtermijn is 1 maand, d.w.z. wanneer u kenbaar maakt geen lid meer te willen zijn van de vereniging, dient u tot het eind van de volgende maand contributie te betalen, ongeacht of men de les(sen) nog bezoekt of niet.”

  Na de laatste automatische afschrijving zal het lidmaatschap worden beëindigd en de automatische afschrijving worden stopgezet.

  Persoonlijke gegevens

  Geboortedatum (verplicht):

  Tenzij voor verder gebruik toestemming is gegeven worden persoonsgegevens geanonimiseerd.
  Financiële gegevens worden conform de daarvoor gestelde wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

  Datum

  Contactgegevens

  SV Hercules ’03 T.a.v. het Secretariaat
  Postbus 4631
  5953 ZG REUVER

  Postadres:

  S.V. Hercules ’03
  Postbus 4631
  5953ZG Reuver

  Bestuur

  Voorzitter: Frank Wijnhoven
  Secretaris: Vacature
  Penningmeester: Marc Maessen
  Beheer: Vacature
  Ledenadministratie: Maud Leppers